Neem contact op

New Module

Add content here.

IT, publieke cloud, SAP

De 3 belangrijkste misvattingen over SAP op de publieke cloud

06-mei-2020

De publieke cloud is hot. Veel organisaties hanteren een cloud first strategie: ze kijken voor elke applicatie eerst of deze op een publieke cloud kan worden geïmplementeerd. Maar in de praktijk zie ik veel bedrijven nog worstelen met SAP en cloud first. Ik wil graag eens duidelijkheid scheppen aan de hand van de drie belangrijkste misvattingen over de publieke cloud.

Voor- en nadelen van de publieke cloud

Het aanbod aan publieke clouds groeit gestaag: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud platform en Open Telekom Cloud van T-Systems. Door de keuze van SAP met het Embrace programma is een voorkeur ontstaan voor Azure. Als voordelen van de publieke cloud worden vaak genoemd het ‘pay as you go’ prijsmodel, instant deployment, de schaalbaarheid van IT resources, snelle toegang, betere performance en meer flexibiliteit. Tegelijk verwachten bedrijven vaak lagere IT-kosten en minder complexiteit. En dat gaat juist niet altijd samen.


3 misvatting sap on cloud700

Misvatting 1: De publieke cloud is altijd de goedkoopste optie

Het ‘pay as you go’ of elastische betaalmodel kan heel aantrekkelijk zijn op de korte termijn, wanneer je tijdelijke capaciteitsuitbreiding nodig hebt. Maar voor SAP-applicaties die 24/7 draaien, bijvoorbeeld in een productieomgeving, kunnen de kosten flink oplopen. Zelfs voor development of tijdelijke omgevingen kan de publieke cloud duurder uitvallen. Vergelijk het met een taxi, die gebruik je toch ook alleen voor de korte ritjes.

Misvatting 2: De publieke cloud draait vanzelf

Publieke clouds zijn behoorlijk goed geautomatiseerd en snel op te zetten, maar je krijgt alleen een server. De SAP-omgeving moet je nog steeds zelf installeren: ‘instant-SAP’ bestaat niet. Daarvoor moeten heel veel keuzes gemaakt worden over bijvoorbeeld servergrootte, operating system, opslag en databaselicenties. Hiervoor zijn nog altijd experts nodig om SAP gemanaged te leveren op een public cloud. En het wordt pas echt complex als je meerdere publieke clouds tegelijkertijd gaat benutten.

Misvatting 3: De publieke cloud is makkelijk toegankelijk via internet

De public cloud management console en API zijn makkelijk te bedienen via internet. Maar de publieke cloud zelf is niet zomaar toegankelijk. Het is immers een fysiek datacenter met daarin weer virtuele datacenters en virtuele machines die goed moeten zijn beveiligd en afgeschermd. Dit levert uitdagingen op met IP-adressen en het netwerkdesign voor een omgeving met meerdere fysieke datacenters op verschillende locaties met het oog op disaster recovery. Het integreren van de publieke cloud in het bedrijfsnetwerk is altijd maatwerk.

SAP on Azure

Steeds meer organisaties overwegen over te stappen naar een hybride cloudmodel. Daarbij maken ze gebruik van een private cloud voor de productie en de publieke cloud Microsoft Azure voor de niet-productieomgeving. Grote voordelen van SAP on Azure zijn dat de twee belangrijke partijen Microsoft en SAP het ondersteunen, het makkelijk op- en afschalen van de business operations, kostenbesparingen en de mogelijkheden voor verdergaande digitalisering. Dit hebben we vanuit T-Systems al voor meerdere klanten gerealiseerd, onder wie Zuellig Pharma, Puma en Continental, met een hybride cloudmodel dat volledig end-to-end door T-Systems wordt bediend.

Cloudinventarisatie

De publieke cloud is dus geen garantie voor succes of kostenbesparing. Met behulp van experts kun je wel onderzoeken of de publieke cloud – mogelijk als onderdeel van een hybride of multicloud – voor jouw situatie voordelen kan opleveren. Een cloudinventarisatie (assessment) is een goede manier om inzicht te krijgen in het hoe en het wat naar welke cloud kan. Daarover lees je meer in het blog Kunnen we een cloudmigratie niet een stuk overzichtelijker maken?’ van mijn collega Ruud van Burgel.

Gratis webinar

Wil je meer weten over SAP on Azure? Kijk dan ons webinar terug van 12 mei 2020. In dit webinar, ondersteund door Microsoft en SAP, bespraken we twee praktijkvoorbeelden van klanten die hun landscape naar de cloud hebben gebracht en hun SAP Business Suite op Microsoft Azure in een hybrid cloudmodel. Ook lieten we zien wat de voordelen zijn van de T-Systems integrated service delivery en het SAP Embrace programma.

Dit blog is ook op LinkedIn verschenen.

Occo Vreezen

Geschreven door Occo Vreezen

Occo Vreezen is zijn hele leven al bezig met IT gerelateerde business topics of business gerelateerde IT topics. SAP is daarbij een rode draad na een aantal implementaties en hosting. Belangrijke steekwoorden: SAP, hosting services Business intelligence, big data, architectuur en SAP S/4 HANA.