Neem contact op

New Module

Add content here.

Data, IT, Outsourcing

3 goede redenen om een SAP HANA-project te outsourcen

05-maart-2015

Data is overal en inmiddels heeft elk bedrijf – groot of klein – ermee te maken. Maar hoe gaan we om met die enorme, continue stroom aan gegevens? En hoe zorgen we ervoor dat we er ons voordeel mee doen?

Hiervoor moeten bedrijven de informatie niet alleen verzamelen maar ook analyseren en interpreteren. Daar zijn verschillende technologieën voor op de markt. SAP HANA is één van de bekendste.


big-data-on-screen700x300.png

 

SAP HANA is de innovatieve in-memory databasetechnologie van SAP. Het platform verzamelt en analyseert data op een gigantische snelheid. Daarnaast geeft het real-time zicht op juist die informatie die ertoe doet en managers kunnen hun bedrijfsprocessen daarmee gericht optimaliseren. Een oplossing die veel voordelen oplevert dus. Toch is de implementatie binnen een organisatie vaak complexer dan gedacht. Daarom hierbij drie goede redenen om een SAP HANA-project niet zelf intern op te pakken. 

  1. Investeringen
    Een eerste uitdaging waar organisaties mee te maken krijgen, is dat er voor de implementatie van SAP HANA aanzienlijke investeringen in hardware nodig zijn. Het budget voor zulke significante investeringen is er echter vaak niet. Tenminste, ze worden in veel gevallen niet beschikbaar gesteld voordat de business case helder is. Dat is ook logisch: waarom zou een bedrijf ergens geld insteken voordat duidelijk is waar het voor wordt gebruikt en zonder te weten wat het in potentie oplevert? 

  2. Onderzoek doen en testen
    Veel bedrijven stuiten op het tweede probleem als ze tot een relevante business case willen komen. Hiervoor zijn namelijk onderzoeken en tests nodig. Daarmee kijkt men immers of het SAP-landschap en de data in de eigen organisatie voldoende geschikt zijn om profijt te halen uit de investering. Zijn er voldoende relevante data aanwezig binnen de organisatie? Kunnen managers na analyse ook daadwerkelijk tot conclusies komen waar bedrijfsprocessen op zijn aan te passen? Zo niet, dan heeft het ook geen zin te investeren in de hardware. Het bedrijf gaat het uiteindelijk niet gebruiken.

  3. Kennis en ervaring
    Komen we uit bij uitdaging nummer drie: voor het kunnen testen van het landschap en de data moet er wel op de korte termijn een testomgeving beschikbaar zijn. Wederom vereist dit de nodige investeringen. Om nog maar niet te spreken over de kennis, expertise en ervaring die vaak mist bij het eigen personeel om tot de juiste conclusies te komen. Wat ga je testen? Hoe ga je testen? Weet je wel zeker of de test representatief is ingericht voor een latere productieomgeving? Kortom: van ‘even’ testen komt niks terecht.

De ervaring leert dat veel bedrijven al vastlopen bij het opstellen van hun business case. En van het ene probleem krijg je automatisch te maken met het volgende probleem. Zonder het één kun je het ander immers niet uitvoeren. Dat is dan ook precies de reden dat ik een groot voorstander ben van het outsourcen van een SAP HANA-project. Bovendien zijn er diverse ICT-dienstverleners beschikbaar die bedrijven hierin kunnen bijstaan en adviseren. Zij leveren kant-en-klare, gestandaardiseerde testplatforms en hebben diepgaande kennis van de SAP-omgeving. Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Het is dus zeker de moeite waard om een dergelijke implementatie niet zelf op te pakken, maar het uit te besteden aan de professionals. Dat scheelt mijns inziens veel tijd en geld.


 

Occo Vreezen

Geschreven door Occo Vreezen

Occo Vreezen is zijn hele leven al bezig met IT gerelateerde business topics of business gerelateerde IT topics. SAP is daarbij een rode draad na een aantal implementaties en hosting. Belangrijke steekwoorden: SAP, hosting services Business intelligence, big data, architectuur en SAP S/4 HANA.