Neem contact op

New Module

Add content here.

Data, IT

5 big data-mythes ontrafelt

16-november-2015

Big data biedt organisaties ontelbare mogelijkheden, maar minimaal evenzoveel uitdagingen. 
De enorme hoeveelheid biedt geen eenvoudige oplossing voor de problemen die nu eenmaal de kop opsteken bij het verzamelen, analyseren en gebruiken van data. Het is belangrijk om verder te kijken dan de hype en beslissingen te baseren op feiten en bewijzen. Er zijn nog talloze misverstanden en verkeerde aannames in omloop. We zetten er vijf op een rij. 


big-data-700x300.png

 1. Veel data is automatisch big data
  Bedrijven die denken dat ze met het verzamelen van karrevrachten data automatisch met big data te maken hebben, maken een denkfout. Natuurlijk is volume een belangrijk criterium van big data, maar daarnaast zijn er nog een aantal ‘v’s’ waaraan de databulk moet voldoen voordat gesproken kan worden van big data.

  Naast volume zijn er ook variety en velocity. Met variety wordt de diversiteit bedoeld van de data. Grote hoeveelheden eenzijdige data maakt nog geen big data. Met velocity wordt de snelheid bedoeld. Oftewel, hoe snel de data verandert en dus vernieuwt. Er kan weinig actuele toegevoegde waarde worden gehaald uit stokoude en achterhaalde data.

 2. Hoeveelheid wint het van kwaliteit
  Wederom een vrij populaire aanname die raakt aan de eerste mythe. Maar de relevantie en kwaliteit van de verzamelde gegevens is juist essentieel. Op het moment dat een organisatie data van lage kwaliteit gaat analyseren, is de kans groot dat er verkeerde of onjuiste conclusies worden getrokken. Het is belangrijk om de kwaliteit van de data te controleren en mogelijke problemen bij de bron op te lossen. Het is verstandig om een proces te implementeren dat datakwaliteit bij invoer zoveel mogelijk garandeert.

 3. Big data is een IT-ding
  Door veel managers wordt big data gezien als iets technisch en daardoor als een IT-ding. Hoewel er uiteraard IT voor nodig is om gegevens te verzamelen en te analyseren, is de toepassing juist heel erg zakelijk. Big data kan voordelen bieden voor de gehele business. Zo kan een marketingafdeling door het analyseren van klant- en aankoopgegevens de diensten en producten beter afstemmen op hun doelgroep. Ook kunnen er individuele acties en persoonlijke aanbiedingen worden gedaan aan klanten. Voor de salesafdeling kan er waarde schuilen in het achterhalen van de beste tijdstippen voor cold calls.

  Door de data van verschillende afdelingen te combineren, kunnen weer onverwachte verbanden worden gevonden die van belang kunnen zijn voor de organisatie. Daarmee wordt het duidelijk dat big data van belang is voor de gehele organisatie en dus de traditionele bedrijfssilo’s overstijgt.

 4. De waarde bepalen we later wel
  Veel organisatie maken de fout door pas achteraf te bepalen welke waarde ze uit de gegevens willen halen. Het komt regelmatig voor dat bedrijven blind allerlei data gaan verzamelen om daarna te kijken wat ze eruit willen halen. Dat is veel bewerkelijker, duurder en tijdrovender dan vooraf een heldere doelstelling of vraag formuleren. Op die manier kan de IT-afdeling gericht aan de slag met het verzamelen van de juiste data.

  De kans wordt daarmee ook weer groter dat er een (kwalitatief hoogwaardig) antwoord op de vraag komt bovendrijven uit de datapoel. Als vooraf duidelijk is wat de vraag was, kan achteraf beter worden vastgesteld of het proces het beste antwoord heeft opgeleverd of dat er nog verbeteringen mogelijk zijn.

 5. Installeren en niet meer naar omkijken
  De implementatie van een big data-systeem mag nooit het einddoel zijn. Daar begint de reis pas. Sterker nog, big data is niet eens een project in een organisatie, maar moet een, door het management gedragen en gestuurde, strategie zijn. Regelmatig moet kritisch worden bekeken of de strategie nog de juiste is en of de uitvoering ervan nog op het juiste spoor zit. Big data vraagt om een constante dynamiek, aangezien het ook antwoorden geeft op vragen waarvan een organisatie van tevoren niet weet dat ze er antwoord op wil.

 

Occo Vreezen

Geschreven door Occo Vreezen

Occo Vreezen is zijn hele leven al bezig met IT gerelateerde business topics of business gerelateerde IT topics. SAP is daarbij een rode draad na een aantal implementaties en hosting. Belangrijke steekwoorden: SAP, hosting services Business intelligence, big data, architectuur en SAP S/4 HANA.