Neem contact op

New Module

Add content here.

Data, IT

5 voorspellingen voor data-analytics

06-augustus-2015

Een grote meerderheid van de bedrijven maakt stappen richting het adopteren van big data. Reden voor de opkomst van deze trend is dat de technologische ontwikkelingen hard zijn gegaan.

Denk hierbij alleen al aan de rol van in-memory-platforms en het Internet of Things (IoT). Het bedrijfsleven heeft dan ook veel vertrouwen in data-analyse bij de verbetering van het managen van processen, het interpreteren van de inzichten en goede regulering. Vijf voorspellingen.


dame-big-data-700x300.png

 1. Chief Analytics Officer: rechterhand van de CEO
  Het managen van analytics-processen binnen organisaties is een zwaarwegende taak. Steeds vaker stellen zij hier dan ook een aparte verantwoordelijke voor aan. Deze zogeheten Chief Analytics Officer staat steeds vaker aan de basis van zakelijke beslissingen en fungeert zo als rechterhand van de CEO. Kortom: de CAO wordt een serieuze functie met veel verantwoordelijkheid die in steeds meer organisaties onmisbaar wordt.
 2. Big data als serieuze business driver
  De tijd van big data-proefballonnen is voorbij. Willen organisaties concurrerend blijven, dan moet data-analytics tot de kern van de businessactiviteiten behoren. Of zelfs aan de wieg staan van nieuwe verdienmodellen. Uiteraard kunnen organisaties daarbij wel gebruikmaken van de opgedane ervaring uit eerdere proefprojecten.

 3. Meer self-servicing
  Real-time business intelligence is niet alleen voor leidinggevenden van grote waarde. Ook voor het uitvoerende personeel zijn dergelijke inzichten waardevol. Dat vraagt om gebruiksvriendelijke BI-systemen waarbij IT-beheerders de toegang en bijbehorende rechten fijnmazig kunnen instellen. Maar dat vraagt ook om self servicing-systemen ('app stores') waarmee medewerkers zelf gemakkelijk de juiste BI-tools en apps in gebruik nemen. Het liefst zonder tussenkomst van de IT-afdeling.

 4. Meer grip op dataprivacy
  Met de toenemende populariteit van data-analytics neemt ook de grip van de consument op zijn of haar data toe. Steeds vaker kiezen zij welke data zij wel en niet willen delen, en met wie. Dat vergroot het draagvlak voor big data, wat nodig is voor het succesvol inzetten ervan. Die zelfregulering wordt deels gevoed vanuit nieuwe wetgeving. Een voorbeeld van zo'n nieuwe wet is het recht voor consumenten om vergeten te worden. Naleving van die wetten door organisaties is belangrijk, want hoge boetes en imagoschade kunnen het gevolg zijn.

 5. Storytellers: de missing link
  Data-analytics kunnen in rijke cijfermatige inzichten voorzien. Maar die zijn niet per se vertaald naar inzichten voor de business. Effectieve storytelling is nodig om de verkregen inzichten te vertalen naar de businesspraktijk en op te roepen tot verandering. C-level managers hebben die inzichten nodig in een andere vorm dan 'ruwe data'. Via infographics bijvoorbeeld. Storytellers zijn de nieuwe missing link tussen data wetenschappers en beslissers. 

 

Occo Vreezen

Geschreven door Occo Vreezen

Occo Vreezen is zijn hele leven al bezig met IT gerelateerde business topics of business gerelateerde IT topics. SAP is daarbij een rode draad na een aantal implementaties en hosting. Belangrijke steekwoorden: SAP, hosting services Business intelligence, big data, architectuur en SAP S/4 HANA.