Neem contact op

New Module

Add content here.

Data, Internet of Things, security, Cybercrime

Internet of Things: een vloek of zegen?

18-april-2016

Een solide IT-security is tegenwoordig onmisbaar voor een succesvolle business. Dat geldt zeker ook voor de industriële sector.

Toch blijken veel organisaties nog lang niet klaar voor dit digitale tijdperk, waarin Internet of Things nieuwe kansen, maar ook nieuwe uitdagingen schept. Veel organisaties kunnen nog forse stappen maken in hun beveiligingsstrategie.

IoT-700x300.png

Deutsche Telekom liet recentelijk een onderzoek uitvoeren naar de grootste uitdagingen binnen een digitale transformatie. Voor maar liefst 90 procent is IT-security de belangrijkste hobbel die zij moeten nemen, aldus het Cyber Security Report. Zeker de Duitse maakindustrie worstelt hiermee. Hun Industrie 4.0-revolutie, zoals het daar heet, zorgt volgens hen voor een structurele toename (84 procent) van het aantal cyberaanvallen. 9 van de 10 respondenten is al ooit getroffen door een cyberincident, en 36 procent ligt wekelijks of zelfs dagelijks onder vuur. 

Is Internet of Things dan gedoemd te mislukken of een vloek voor de business? Dat allerminst. IoT maakt innovaties mogelijk. Het maakt de business productiever, efficiënter en mogelijk minder milieubelastend. Maar het heeft last van de bijverschijnselen van een revolutie: ze komt onaangekondigd, soms sneller dan we kunnen bijbenen en met de nodige uitdagingen.

Inherente risico’s

Een belangrijk kenmerk van Industrie 4.0 zijn de slimme netwerken tussen machines, processen en mensen. Maar die connectiviteit is tevens de achilleshiel: internetverbindingen kennen inherente risico’s, ook in de industrie. Hackers hebben via de verbindingen in potentie toegang tot productieprocessen, met alle mogelijke gevolgen. De risico’s van een inbraak in bijvoorbeeld  een voedselproductieproces of elektriciteitscentrale laten zich raden. De beveiliging van dergelijke processen verdient dan ook alle aandacht. 

Ook voor Nederland liggen er lessen verscholen in het Duitse onderzoek. Onze overheid, industrie en economie zijn inmiddels voor een belangrijk deel veel transparanter en digitaler dan voorheen. En waar dat nog niet zo is, liggen er vaak plannen. Dat komt met een prijs: het bedrijfsleven en de overheid zijn kwetsbaarder voor aanvallen. Dat vraagt om een gedegen risico-analyse en concrete maatregelen. 

Die maatregelen gaan bovendien iedereen aan. Internet of Things en Industrie 4.0 raken bovendien vrijwel iedereen. Deze met het internet verbonden slimme netwerken zijn diep doordrongen in ons dagelijks bestaan. Het overstijgt individuen, organisaties en landsgrenzen. Overal liggen koppelingen tussen mensen, machines, systemen en apparaten. En dus overal zijn mogelijke ingangen voor kwaadwillenden. 

Bewustwording als uitgangspunt

Inmiddels worden belangrijke stappen gezet. Overheid en bedrijfsleven nemen cybersecurity nu serieus. Dat was enkele jaren geleden nog anders. Die bewustwording is een goed uitgangspunt. Weten aan welke gevaren de onderneming bloot wordt gesteld en weten wat te doen als het misgaat: dat vormt de basis voor een solide beveiliging. 

Een plan alleen is niet voldoende: ook investeringen in totaaloplossingen zijn noodzakelijk. Zodat een veilige opslag en uitwisseling van data is gegarandeerd. Gelukkig bieden enkele datacenters in Duitsland, mede dankzij de strenge beveiligingseisen, een solide basis. Die basis gaat verder dan een firewall, wat antivirussoftware en een updatebeleid. De keuze voor je IT-partner is ook zeer bepalend. Aan wie vertrouw je je data toe? Welke cloudomgeving biedt voldoende zekerheden voor jouw business? Alleen een weloverwogen keuze voorkomt dat je uiteindelijk de rekening betaalt van de vooruitgang.

Patrick de Goede van Eijk

Geschreven door Patrick de Goede van Eijk

Patrick de Goede van Eijk is Expert Security / Cyber Security Architect en werkzaam bij T-Systems sinds 2011 en is ruim 25 jaar actief in de ICT branche in diverse vakgebieden. De business impact van security maatregelen en wetgeving heeft zijn focus en persoonlijke interesse.