Neem contact op

New Module

Add content here.

IT, Digital Transformation, Innovatie

Ontbreken bedrijfsbrede digitaliseringstrategie nekt innovatie

12-november-2019

Veel bedrijven laten de executie op innovatie en digitalisering nog te veel liggen, waardoor ze niet zelden worden ingehaald door concurrentie of nieuwkomers. De oorzaak? Het ontbreken van een gezamenlijke digitaliseringsstrategie en innovatieagenda van business en IT.

Met de exponentiele groei en toenemende toegankelijkheid van digitale technologie lijken ook de interne strategische dillema’s bij organisaties steeds groter te worden. Waar voor de business snelheid, flexibiliteit en creativiteit geboden is, hecht IT vooral belang aan veiligheid, gedegen beheer, compliance en kosten. Dit laatste vooral omdat de euro nu eenmaal maar één keer uitgegeven kan worden en daarom om harde keuzes vraagt. Wat weegt zwaarder; nu de legacy-systemen en applicaties vervangen die op termijn operationele besparingen geven? Of toch investeren in nieuwe toepassingen waarmee de business op korte termijn nieuwe klanten beter kan bedienen en voor groei zorgen? Daarnaast is de business niet altijd bekend met de mogelijkheden die digitalisering biedt. Dat is op zich niet zo niet verwonderlijk, maar kan desastreuze gevolgen hebben wanneer de concurrentie wel sneller voortgang boekt.

digitale vindingrijkheid 700

Directie

Hoe zorg je voor innovatie, terwijl je huidige operatie onberispelijk blijft draaien en door ontwikkelt? De essentie van het probleem is dat op directieniveau vaak nog onvoldoende is doorgedrongen dat digitalisering geen ‘automatisering’ meer is. Het is niet alleen een business enabler meer, maar steeds vaker de business zelf en daarmee is het cruciaal voor de groei en toekomst van de onderneming. Of zoals een bank dit een aantal jaren geleden zo treffend stelde: “Wij zijn niet georganiseerd als bank, maar als IT-bedrijf dat in financiële sector werkzaam is.” 

Wie eenmaal beseft welke rol en kansen digitalisering biedt, snapt de noodzaak tot een geïntegreerde visie, strategie en executie op business & IT. Vanuit de top. Dat begint bij een platform waar business en IT intensief samenwerken aan de digitale strategieontwikkeling en -planning. Eventueel met strategische business en IT-partners. In dit platform exploreer je samen waar geld kan worden bespaard en hoe je klanten beter bedient, producten ontwikkelt en productie verbetert. Het leidt tot een mix van gewogen korte- en langetermijninvesteringen en excellente uitvoering.

Een simpele illustratie is de forse groei aan proof of concepts, (POC’s), bij organisaties. Projecten die in een gecontroleerde omgeving, bij een derde partij, geweldige resultaten opleveren, maar bij implementatie nauwelijks schaalbaar blijken te zijn of tegen grote compliance problemen oplopen. Mislukkingen horen bij innovatie, maar doe je bij voorkeur wel zo vroeg mogelijk in het proces.

De mens centraal

Door te innoveren zijn we de toekomst aan het ontdekken. Opmerkelijk genoeg is de chemie tussen mensen nog steeds de bepalende factor in deze wereld van ongekende technologische mogelijkheden en digitalisering. Wanneer business & IT samen structureel aan een digitale strategie en roadmap werken, versterken beide werelden elkaar en wordt de positieve impact op het bedrijfsresultaat en tevredenheid onder medewerkers groter.  Zo komen de werelden van vandaag en (exploitatie) en die van morgen (exploratie) nadrukkelijker bij elkaar.

Dit blog is in het Engels beschikbaar op LinkedIN.

Sake Algra

Geschreven door Sake Algra

Sake Algra, Managing Director, is sinds december 2017 verantwoordelijk voor de transformatie van T-Systems Nederland. Tijdens zijn carrière heeft meerdere leiderschapsrollen vervuld bij toonaangevende technologiebedrijven CMG, Logica en CGI.