Neem contact op

New Module

Add content here.

Cloud, IT, multicloud

Kunnen we een cloudmigratie niet een stuk overzichtelijker maken?

30-maart-2020

Onduidelijkheid leidt vaak tot uitstelgedrag. Het valt me op dat bedrijven vaak cloudmigraties uitstellen omdat voor hen onduidelijk is wat cloud kan bieden. Dat vind ik zonde, want het uitstellen van een cloudmigratie kan soms zelfs schadelijk zijn voor je bedrijf. Cloud kun je bijvoorbeeld snel op- en afschalen afhankelijk van de klantvraag, maar met je eigen IT-infrastructuur kan dat niet. Ik wil dus graag eens wat onduidelijkheden over cloud wegnemen.

Wel of niet naar de cloud

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat vrijwel alle applicaties en IT-landschappen naar een cloud kunnen en zullen gaan. Het hoe en wat is vaak minder duidelijk. De verschillende clouds maken de discussie alleen nog maar complexer. Simpelweg naar de cloud gaan is dan ook geen oplossing, want voor veel applicaties en IT-landschappen is niet duidelijk of het verplaatsen naar de cloud wel zin heeft. Cloud biedt juist veel voordelen als er daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van wat cloud te bieden heeft.
Wolken hart - blog ruud

Hoe naar de cloud

Het hoe naar de cloud is soms heel eenvoudig. De transitie- en migratiemethoden die over de jaren heen zijn ontwikkeld bieden genoeg opties. Maar ik zie dat het ineens een stuk complexer kan worden als de te migreren applicaties bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de onderliggende hardware. Want binnen een cloud heb je natuurlijk geen toegang tot de hardware.

Cloud biedt fantastische opties voor beschikbaarheid en performance, maar wel net even anders dan in de “oude” wereld. Soms zullen dus aanpassingen in het applicatielandschap nodig zijn. Dit kan zelfs zo ver gaan dat een re-write van de bestaande applicatie nodig is of dat er voor een nieuwe applicatie gekozen moet worden.

Cloudinventarisatie

Een cloudinventarisatie (assessment) is een goede manier om inzicht te krijgen in het hoe en het wat naar welke cloud kan. Assessments zijn er op verschillende niveaus en met verschillende doelen. Welke aanpak je kiest is afhankelijk van wat je inzichtelijk wilt maken.

Twee voorbeelden van assessments zijn:

  • Capaciteit-gedreven
    Hierbij wordt een scan gemaakt van de huidige IT-omgeving om inzichtelijk te krijgen wat voor resources, zoals databases, netwerken en applicaties, in gebruik zijn. Deze resources kunnen vervolgens op een cloud worden gemapped. Dit maakt inzichtelijk wat de kosten zijn indien resources daadwerkelijk naar de cloud worden verplaatst.
  • Landschap-gedreven
    Hierbij wordt niet naar de complete IT-omgeving, maar naar een specifiek applicatielandschap gekeken. Dit gaat een stap dieper omdat relaties tussen verschillende applicatieonderdelen worden geanalyseerd, alsmede de leverstraat. Want een ontwikkelomgeving stelt hele andere eisen dan de productie.

Multicloud

In beide assessmentopties is het uitgangspunt dat er al een cloud is gekozen. Ik vind alles in één cloud onderbrengen vaak niet de beste keuze. Om verschillende redenen zijn vaak juist meerdere clouds nodig. Stel bijvoorbeeld dat data het land of het pand niet uit mag, dan heb je voor die gegevens een private cloud nodig.  Ik zie multicloud dan ook als de toekomst. Daarom vind ik dat bij een assessment de cloudkeuze open moet zijn en minimaal per applicatielandschap wordt bepaald. Want een applicatielandschap uit elkaar trekken en verdelen over meerdere clouds geeft vaak weer performance en operationele problemen. Daarom zie ik een derde assessment-optie voor me:

  • Landschap-gedreven richting multicloud
    In het assessment wordt een applicatie(landschap) bekeken en wordt bepaald of en naar welke cloud het beste gemigreerd kan worden.

Software-as-a-Service

Bij T-Systems kijken we vooral naar de laatste assessment-optie: landschap-gedreven richting multicloud. Door het nauw samenwerken met klanten hebben we namelijk gezien dat het vrijwel onmogelijk is alles naar een enkele cloud te brengen. Technisch kan het wel, maar vaak zijn er zakelijke dan wel (bedrijfs)politieke redenen waarom het niet kan of mag. Dit nog los van het feit dat Software-as-a-Service (SaaS) vaak een uitstekend alternatief is voor de huidige applicaties.  Hiermee ontstaat automatisch een multi/hybride landschap.

Download de gratis whitepaper

De producten van T-Systems focussen zich steeds meer op het consistent aanbieden van diensten op willekeurige clouds. Hiermee is T-Systems zogezegd cloud agnostic en kunnen we onze klanten altijd goed helpen ongeacht de gekozen cloud. Voordat er echter gemigreerd kan worden is een assessment nodig om te bepalen hoe en of dit kan gebeuren.

Meer weten over hoe T-Systems naar cloud assessments kijkt? Download dan vandaag nog de gratis whitepaper “CLOUD ASSESSMENT – TIPS, TRENDS & TECHNOLOGIES FOR COMPANIES ON THE TOPIC OF CLOUD MIGRATION”. © T-Systems.

 

Ruud van Burgel

Geschreven door Ruud van Burgel

Ruud van Burgel is CTO bij T-Systems en al ruim 25 jaar actief in de IT. Als CTO legt hij bruggen tussen wat klanten wensen en wat de markt te bieden heeft met een op ervaring gebaseerd stuk pragmatisme.