Neem contact op

New Module

Add content here.

Cloud, IT, publieke cloud, SAP, hosting

SAP-hosting in de private of publieke cloud? 10 vooroordelen nader bekeken

29-maart-2017

Veel bedrijven verkiezen de publieke cloud boven de private cloud als het gaat om hosting van de SAP-omgeving. Keiharde argumenten hiervoor ontbreken echter meestal en het onderbuikgevoel is vaak gebaseerd op misverstanden en mythes. We bespreken tien vooroordelen om uit te zoeken wat wel of niet op waarheid berust is.

 1. SAP in de publieke cloud is goedkoper
  Niet waar. Volgens onderzoek van 451 Research hangen de kosten van een private cloud voornamelijk af van de mate waarin een organisatie capabel is om de infrastructuur en gebruik van de hardwareresources effectief te managen. Anders gezegd: als een organisatie over de juiste expertise beschikt om een serverpark met een hoge bezettingsgraad effectief te beheren, dan is de TCO van een private cloud gelijk aan of zelfs minder dan die van de publieke cloud.
 1. De publieke cloud is minstens zo veilig als de private cloud
  Deels waar. Publieke cloudproviders zijn meestal Amerikaanse partijen die hun datacenters hebben gesitueerd in de Verenigde Staten; geen fijn idee in een tijdperk waarin bijvoorbeeld het Privacy Shield toch weer op losse schroeven lijkt te staan en President Trump lak heeft aan privacy. Ga je toch voor een publieke cloud voor je SAP-omgeving, kies dan een provider die zijn datacenters op Europees grondgebied heeft staan.

  Daarnaast biedt de private cloud meer mogelijkheden om de security af te stemmen op de specifieke wensen en eisen van de organisatie. De hardware en de infrastructuur vallen immers onder eigen beheer. Daardoor is de organisatie niet overgeleverd aan de willekeur van de keuzes die de publieke cloudprovider op dit gebied maakt. 
 1. Compliance is nauwelijks een factor in de keuze tussen de private en publieke cloud
  Niet waar. Wet- en regelgeving is wel degelijk van invloed op de keuze. Zeker wanneer deze harde of specifieke eisen stelt aan privacy en security. Wetten kunnen zelfs het gebruik van een private cloud afdwingen. De reden daarvoor is tweeledig: in de private cloud kunnen organisaties de security helemaal afstemmen op hun behoeften en de gestelde eisen en het verantwoordelijkheidsvraagstuk is bij incidenten minder diffuus. SAP-cloud-700x300.png
 1. De serviceverlening in een publieke cloud is veel beter
  Niet waar. Van een private cloudprovider heb je vaak het directe telefoonnummer. Het contact verloopt daardoor eenvoudiger. Zeker wanneer dringende hulp is vereist, is dat een belangrijk voordeel. Vaak is er ook rechtstreeks contact met een eigen accountmanager. Dat is bij veel publieke cloudaanbieders, zeker bij de grote jongens, niet altijd het geval. 
 1. SAP in de publieke cloud is transparanter wat betreft licenties
  Deels waar. Voor echte SaaS-applicaties zijn licentiestructuren vaak transparanter in de publieke cloud. Voor alle overige situaties zal het antwoord eerder ‘niet waar’ zijn. Over het algemeen geldt dat (SAP / database) licenties complex zijn, ongeacht of een SAP-oplossing via de publieke of private cloud wordt afgenomen.

 2. SAP in de publieke cloud is stabieler
  Niet waar. SAP-oplossingen worden nog maar kort in de publieke cloud aangeboden. Daardoor heeft deze constructie een veel kleinere ‘track record’: de diensten moeten zich nog bewijzen. Daarentegen is SAP in de private cloud bewezen stabiel. 
 1. SAP in de publieke cloud is flexibeler
  Deels waar. Een van de grote voordelen van een publieke cloudomgeving is de flexibele beschikbaarheid van opslag en rekenkracht. Het op- en neerschalen daarvan is tegenwoordig standaard. Omdat de organisatie bij een private cloud gebruikmaakt van een specifiek voor hen samengestelde hardwareomgeving, vereist up- en downscaling meer planning. Toch zijn er ook aanbieders van SAP op de private cloud die pay-per-use-prijsmodellen hanteren, gebaseerd op het aantal uren gebruik of aantal transacties. 
 1. SAP in de publieke cloud geeft een betere performance
  Niet waar. Er is niet per definitie een verschil tussen de prestaties van SAP in een publieke of private cloudomgeving. De private cloud heeft zelfs een streepje voor: de private cloud managed service is waarschijnlijk beter af te stemmen op de behoefte van de organisatie. In een publieke cloud is de enige mogelijke prestatieverbeterende maatregel vaak het upscalen van hardwareresources. 
 1. SAP in de publieke cloud is altijd unmanaged
  Deels waar. De bekende publieke cloudleveranciers bieden geen managed service voor SAP. Daarom zijn bij een SAP-omgeving op een publieke cloud meestal twee partijen betrokken: een voor de hosting, en een andere voor het beheer. Toch is het niet uitgesloten dat in de toekomst partijen een managed hostingservice gaan bieden voor SAP in de publieke cloud. 
 1. Migratie van de SAP-omgeving naar een andere publieke cloud is goedkoper vanaf de private cloud
  Niet waar. Het maakt voor de migratie technisch gezien niets uit of deze plaatsvindt vanaf een publieke of private cloud. De werkzaamheden zijn hiervoor min of meer gelijk, de bijbehorende kosten dus ook.

De keuze tussen een private of publieke cloud is natuurlijk geheel afhankelijk van de situatie. Beide constructies hebben voor- en nadelen. Maar een keuze gebaseerd op onwaarheden en onjuiste vooringenomenheid is per definitie onverstandig. U zult telkens zelf de afweging moeten maken gebaseerd op feiten, en niet op basis van een onderbuikgevoel. 

Occo Vreezen

Geschreven door Occo Vreezen

Occo Vreezen is zijn hele leven al bezig met IT gerelateerde business topics of business gerelateerde IT topics. SAP is daarbij een rode draad na een aantal implementaties en hosting. Belangrijke steekwoorden: SAP, hosting services Business intelligence, big data, architectuur en SAP S/4 HANA.