Neem contact op

New Module

Add content here.

Data, IT

Zo maakt u optimaal gebruik van big data

24-mei-2016

De verregaande digitalisering van onze maatschappij vraagt om een transitie van organisaties.

Het vereist diepgaand inzicht zodat een organisatie goed en snel kan inspelen op veranderingen in de markt. Dat heeft weer alles te maken met big data, een van de vele uitdagingen waar CIO’s zich vandaag de dag mee geconfronteerd zien. Hoe kan een bedrijf zo optimaal mogelijk gebruikmaken van de informatie uit big data? 


big-data-on-screen700x300.png

Vrijwel iedere organisatie werkt met rapportagetools en kent analysemethodes. Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is dat al die rapporten en dashboards vooral kijken naar de periode die achter ons ligt. Er worden conclusies getrokken over zaken die vorige week of gisteren zijn gebeurd, terwijl het hoe en waarom van die gebeurtenis vrijwel altijd onbelicht blijft. Dat gebrek aan context en real time informatie zorgt ervoor dat bedrijven niet optimaal gebruikmaken van de data die beschikbaar is. 

Analyses bieden context

Om data optimaal te benutten moeten in ieder geval de vragen ‘waarom’, ‘wat’, ‘wie’ en ‘wat nu’ worden gesteld. Analyses moeten meer context bieden en kunnen, met ondersteunende gegevens, aanbevelingen doen over de te nemen stappen. Maar zelfs als dat allemaal goed ingericht is, blijft er nog een heel cruciaal punt over: de gebruikers. Hoe goed rapportages en analyses ook kunnen zijn, als ze niet gelezen en genegeerd worden en hierdoor niets aan de bedrijfsvoering veranderen, hebben ze geen enkele waarde. 

Effectieve analyse waardeketen

Het kenmerk van een zogenoemd ‘data driven’ bedrijf is een effectieve analysewaardeketen. Dat wil zeggen dat de data wordt verzameld en via rapportages en analyses wordt omgezet in inzichten en aanbevelingen aan beleidsmakers en beslissers. Zij kunnen zo weloverwogen besluiten nemen. Cruciaal daarbij is dat deze beleidsmakers en beslissers daarvoor openstaan. Dat betekent dat die effectieve analysewaardeketen moet worden geborgd in de bedrijfscultuur. Die cultuur bepaalt hoe serieus de informatie uit data-analyse wordt gezien. 

De juiste organisatiecultuur

De grootste gebruiker van data is de analyseafdeling van een bedrijf zelf. Maar in plaats van het simpelweg afleveren van een rapportje, zouden de data scientists en analisten meer vragen moeten stellen, en vooral de juiste vragen moeten stellen. En beantwoorden. Ze moeten de business snappen en hun aanbevelingen vervolgens verkopen aan de beslissers. Dat vraagt een bepaald soort medewerker. Iemand met de juiste kennis, vaardigheden en training. Maar daarnaast vraagt het om de juiste organisatiestructuur en –cultuur. 

Tweetaligheid

Een andere groep gebruikers van data is een grote groep, namelijk de rest. Een organisatie die alles uit de beschikbare data wil halen, moet ervoor zorgen dat de data en informatie zo breed mogelijk beschikbaar, begrijpelijk en bruikbaar is. Dit betekent dat de werknemers in staat moeten zijn om de rapportages en analyses te lezen. In een bedrijfscultuur die om data draait, moeten medewerkers tweetalig zijn: analisten moeten de taal van de business spreken en de business moet de taal van data spreken. 

Vaak zien we dat data-afdelingen voornamelijk gefocust zijn op het inregelen van hun analyses en rapportages. Ze vergeten dat de business ook tevreden moet zijn over hun werkzaamheden. Dan kunnen er ‘watermeloen-KPI’s’ ontstaan. Aan de buitenkant lijkt alles prima in orde, alle KPI-indicatoren staan op groen. Maar in werkelijkheid is de business ontevreden en staan alle seinen, ondanks het groene uiterlijk, op rood. 

Leiderschap

Met een bedrijfscultuur waarin iedereen, van de werkvloer tot directieniveau, de waarde inziet van data en op basis van informatie daadwerkelijk veranderingen doorvoert, wordt het een stuk eenvoudiger om kritisch te zijn. Aannames worden sneller in twijfel getrokken en bediscussieerd. Vrijwel alle beslissingen en overwegingen moeten te onderbouwen zijn met data en in een ‘data driven’-cultuur is niemand bang om die vraag te stellen. 

Voor zo’n organisatie is het belangrijk dat er leiderschap is. Om veranderingen door te voeren moet iemand de leiding nemen, of dat nou in eerste instantie op het gebied van bedrijfscultuur is of later op het gebied van data-gedreven besluiten. Naast zo’n top-down aanpak, is het belangrijk dat ook de data-afdeling mondig genoeg is om van onderaf het belang van geïnformeerde besluiten hoog in het vaandel te dragen. Alleen wanneer dit allemaal goed is ingeregeld, is een bedrijf in staat om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de informatie uit big data.


 

Occo Vreezen

Geschreven door Occo Vreezen

Occo Vreezen is zijn hele leven al bezig met IT gerelateerde business topics of business gerelateerde IT topics. SAP is daarbij een rode draad na een aantal implementaties en hosting. Belangrijke steekwoorden: SAP, hosting services Business intelligence, big data, architectuur en SAP S/4 HANA.